Amdanom倪

我是yymchwil ac Arloesi y DU

Corff newydd yw ymchwill ac Arloesi y DU sy 'n gweithio mewn partneriiâ法里夫斯golion, sefydliadau ymchwill, busnesau, elusenau a 'r llywodraeth i greu 'r amgylchedd gorau可能的我ymchwill ac Arloesi ffynnu ynddo。我的心是这样的,我的心是这样的,我的心是这样的。Rydym yn cydweithio â ' n partneriaid niferus i ddod â budd i bawb ar ffurf gwybodaeth,天赋一个syniadau。

Gan weithredu ledle y DU gyda chyllideb gyfun o dros£79亿yn 2021/22, mae Ymchwil ac Arloesi y DU yn dod â Cyngor Ymchwil说,创新英国和研究英国在伊吉德。

Rydym yn sefydliad annbyynnol gyda llais cryf ym mes ymchwwil ac arloesi, yg nghwllt ylywodraeth ac ar lefel ynymlladol, y 'n cael ei gefnogi a herio gan fwrdd chadeirydd annbyynnol。Rydym yn cael in hariannu 'n bennaf drwy 'r Gyllideb Gwyddoniaeth gan yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol (BEIS)。

我是这样的,我是这样的,我是这样的,我是这样的,我是这样的,我是这样的。被认为是有帮助的,是有帮助的,是有帮助的â有帮助的,是有帮助的。这是我的佛,我的神,我的神,我的神,我的神。

Byddwn yn cael ein mesur yn ôl你的effaith rydym yn ei chel,一个bydd elair elfen i effaith honno, sef:

  • 你是说,你是说,你是说,你是说,你是说。
  • Byddwn yn sicrhau effaith economaiadd a ffyniant cymdeithasol。
  • 这是一种可怕的事情,一种可怕的事情。

Os gennych chi gwestiwn i 'w ' ofyn i Ymchwil ac Arloesi y DU, ac yr hoffech ohebu â ni yn Gymraeg, defnyddiwchcymraeg@ukri.orgNeu, fel arall, defnyddiwch ein hadranCysylltu â Ni

最后更新:2022年7月26日

这是七个研究委员会,研究英格兰和创新英国的综合网站。
如果有,请告诉我们反馈或者想要帮助我们测试新的开发

Baidu
map